Famke Janssen е HBIC в „Черния списък: Изкупление“

Каквото и да правите, не наричайте характера на „Черният списък: Изкуплението“ на Famke Janssen „фатална фаталност“.

По -Добре Да Знаете Това