Рейтингите на наградите продължават да се понижават, гледате ли още? (ОПЪТВАНЕ)

Разглеждаме рейтингите за най -големите церемонии през 2021 г. досега и виждаме как се подреждат.

По -Добре Да Знаете Това